På vår hemsida kan du läsa något om...

  • Tuves Historia
  • Hembygdsföreningen
  • Aktiviteter
  • Skändla
  • Tuvelitteratur
  • Aktuellt program
  • Styrelse
  • Hur man blir medlem
   
       
  Uppdatering 3/3: vårprogrammet finns nu uppe på hemsidan. Klicka här för att läsa detta. Bilden ovan visar Skändla Sörgård som Tuve hembygdsförening administrerar. Gården med tillhörande byggnader är centrum för många av föreningens aktiviteter.  
hitwebcounter copy the code
Number Of Visits