tuvehembygd.se
Om Tuve Hembygds- och Fornminnesförening.

Eftersom Tuvebygden är så rik på kulturminnen från flydda tider ansåg många ”gamla” tuvebor och även nyinflyttade att här fanns mycket intressant att bevara åt kommande generationer. Man ville också lära känna den bygd mera ingående som var ens hembygd .

Kanske också närheten till en växande storstad gjorde att man insåg att det var nödvändigt att på detta sätt bevara Tuvebygdens särart.

Den 25 april 1956 samlades man i Tångenskolan och beslöt att bilda Tuve Hembygds- och Fornminnesförening, med syftet att ”inom Tuve församling tillvarataga och vårda minnen och traditioner ävensom att skydda befintliga fornminnen, natur- och minnesmärken samt att i andra avseenden verka för hembygdsvård”.

Samma år beslöt man att utge en hembygdsbok som ”kunde levandegöra bygden, dess liv och människor i forntid och nutid”.

Boken,” En bok om Tuve” blev klar och ut år 1966. Den är numera slutsåld, men finns att låna på biblioteket.

Ytterligare en bok:”Gammalt och nytt i Tuve” gavs ut år 1992. Boken finns fortfarande att köpa genom Hembygdsföreningen.

Från år 1975 fick hembygdsföreningen erbjudandet att administrera och disponera Skändla Sörgård. Gården uppfördes år 1821 och har inretts för att visa en tidstypisk bondemiljö från 1800-talet.

Tuve Hembygdsförening har nu c:a 225 medlemmar.

Bli medlem

 
Hem     Tillbaka    © Copyright 2016 //  //  webmaster[at]tuvehembygd.se