tuvehembygd.se
Om Skändla

I norra delen av Tuve ligger Skändla by. Namnet har byn fått av Skändlaberget strax intill.
Namnet Skändla anses komma av att det fordom kala berget gav reflexer av solljuset,”Skin-hälla”.

Rester av boplatser vittnar om att människor hållit till på berget redan under äldre stenåldern. I våra dagar kan man göra en intressant kulturvandring på berget där det finns flera markerade leder på sammanlagt c:a 7 km. Utmed lederna finns skyltar med information om boplatser, gravrösen, fornborg , natur och om människor som bott och verkat vid berget.

Skändla by omnämnes redan på 1300-talet. Hemmanen Skändla Norgård , Mellangård och Sörgård blev med åren uppdelade på flera brukare, och byggnaderna låg ännu på 1700-talet traditionellt i en samlad by.

 

Dessvärre utbröt år 1819 en brand och de flesta gårdarna blev totalförstörda, men återuppfördes. Vid enskiftet 1826 var byn återuppbyggd -fast med större avstånd mellan byggnaderna, och vid laga skiftet på 1860-talet lyckades lantmätaren lägga skiftena så, att bara några av gårdarna behövde flyttas ut från den gamla platsen i byn.

Byggnaderna i Skändla Sörgård har i stort sett kvar sitt ursprungliga utseende från 1820-talet.

 

Gården upphörde att brukas år 1963, inköptes av Göteborgs kommun och restaurerades av Göteborgs fastighetskontor i samråd med Göteborgs Historiska Museum. År 1975 erbjöds Tuve Hembygds och Fornminnesförening att administrera gården och har nu en stor del av sina aktiviteter där

 

Litteratur om Tuve

En bok om Tuve Utgiven av Tuve hembygds- och Forminnesförening, 1966 Slutsåld, Finns att låna på bibliotek
Gammalt och nytt i Tuve Utgiven av Tuve hembygds- och Forminnesförening, 1992 Finns att köpa genom Tuve hembygdsförening
Tuve skolor och Ny Elfsborg Erland Forshult, 1978.  
Skändlaberget på Hisingen Stina Andersson m.fl, Göteborgs museer  
Tuve - En promenad i dess historia Folke Eriksson, 1976  
Skändla Sörgård 2:4 -aktuellt kulturminne i Tuve Kristina Söderpalm , Särtryck ur Göteborgs Historiska Museums årstryck 1976. Finns att köpa genom Tuve hembygdsförening

 

 
Hem     Tillbaka    © Copyright 2016 //  //  webmaster[at]tuvehembygd.se